14 způsobů, jak minimalizovat celkové náklady vlastnictví video dohledu

27 Srp 2021

Uri Guterman, šéf produktového a marketingového managementu společnosti Hanwha Techwin Europe, hovoří o klíčových skutečnostech, které by měly být zohledněny při analýze středně- až dlouhodobých nákladů na systémy video dohledu.


 

Když jsem přemýšlel o klíčových aspektech, které mají vliv na celkové náklady vlastnictví (TCO), vzpomněl jsem si na následující citát, který je připisován Johnu Ruskinovi, básníkovi a spisovateli 19. století.

„Je nerozumné platit příliš mnoho, ale je také nerozumné platit příliš málo. Když zaplatíte moc, o nějaké peníze přijdete. To je vše. Když zaplatíte příliš málo, někdy přijdete o všechno, protože zakoupená věc neplní účel, k němuž jste si ji pořídili. Nepsaný zákon podnikání vylučuje, abyste zaplatili málo a současně získali vysokou protihodnotou. Tak to nefunguje. Když jednáte s nejlevnějším nabízejícím, je dobré něco přidat na riziko, kterému se vystavujete. A když tak činíte, budete mít dost, abyste zaplatili za něco lepšího.”

 

Co se video dohledu týče, tento citát má zcela stejnou platnost jako před 200 lety, kdy s ním John Ruskin přišel. V hospodářsky těžkých dobách, doprovázených tlakem na minimalizaci nákladů, se vždy vystavujeme riziku, že plánovaná návratnost investic do systémů video dohledu zohledňuje pouze náklady spojené s okamžitými nebo krátkodobými cíli koncových uživatelů, nikoli však celkové náklady vlastnictví (TCO) za celou dobu životnosti takových systémů.

Při výpočtu TCO je moudré zohlednit nejen jednorázové náklady, ale i opakovaně účtované poplatky. To znamená, že kromě prvotních nákladů na kamery, záznamová zařízení, software pro správu videa (VMS), kabeláž, síťová zařízení a instalační práce je zapotřebí brát v úvahu i náklady na napájení, stejně tak jako údržbu a servisování systému video dohledu. Neměli bychom pomíjet ani náklady spojené s budoucími modernizacemi kvůli měnícím se požadavkům, buďto proto, že můžete žádat větší pokrytí systému (v takových případech mohou významně narůst náklady na dodatečnou úložnou kapacitu pro video), nebo např. rozšířit schopnosti systému provozováním specializovaných aplikací pro analýzy video obsahu přímo na kamerách.

Když zvážíme vše výše uvedené, produkty jevící se zpočátku jako nejvýhodnější, se později mohou ukázat v odlišném světle, a nakonec tak u kupujícího vyvolat zklamání a výčitky.

total cost of ownership (TCO)

 

Uveďme si zde proto několik věcí, které doporučujeme vzít v potaz při rozhodování o tom, které produkty video dohledu kromě naplnění okamžitých potřeb zajistí i dlouhodobou přidanou hodnotu a nepřekvapí vás do budoucna neočekávanými náklady, pro něž ve vašem rozpočtu již není místo.

 • Jsou vámi zvažované kamery postaveny na ‚otevřené platformě‘ a má jejich chipset dostatečný výpočetní výkon k provozování aplikací třetích stran pro analýzu video obsahu přímo na periferním zařízení, které byste mohli chtít využívat – okamžitě nebo někdy v budoucnu?
 • Podporují kamery a záznamová zařízení kompresi H.265 a případně i další kompresní formáty? Obraz s mnoha pixely pořizovaný při vysokých snímkových kmitočtech a rozlišeních dokáže zaplnit kapacitu síťových videorekordérů nebo úložných serverů až příliš rychle. To se může ukázat jako nákladné co do požadované šířky písma i úložné kapacity za situací, kdy je zapotřebí zaznamenávat obraz v kvalitě pro účely dokazování. V tomto ohledu je lepší pořizovat kamery u těch výrobců, kteří vyvinuli své vlastní technologie komprese (navíc k formátu H.265), čímž pomáhají účinně snižovat nároky na šířku pásma.
 • Disponují kamery vestavěným IR přísvitem? Náklady na instalaci doplňkového přísvitu mohou být neúnosné, a tak plánujete-li pořizovat vysoce kvalitní obraz v non-stop režimu, je důležité zajistit, aby kamery příslušného výrobce efektivně fungovaly bez ohledu na světelné podmínky.
 • Je možné daný produkt modernizovat a je perspektivní do budoucna ve smyslu zpětné i dopředné kompatibility s produkty třetích stran, s nimiž může být integrován?
 • Disponují zvažované kamery firmwarem s možností aktualizace v případě dostupnosti nových funkcí a při potřebě zavést vylepšené funkce kybernetického zabezpečení v souvislosti s výskytem nových hrozeb? Jen tento samotný aspekt ospravedlňuje jistý příplatek za kamery oproti těm, které podobný firmware nenabízejí, neboť náklady spojené s ohrožením zabezpečení mohou být někdy extrémní. Ověřte si však, zda daný výrobce standardně nabízí veškeré aktualizace bezplatně.
 • Nabízí výrobce kamery s vestavěnými funkcemi pro analýzu obsahu videa? Pokud ano, jsou příslušné licence zdarma, případně kolik stojí?
 • Kamery video dohledu vybavené funkcemi pro analýzu obsahu videa se kvůli snazšímu rozpoznávání narušitelů instalují ve stále vyšší míře. Ne všechny funkce pro analýzu obsahu videa však dokáží rozlišit mezi zaběhnutým zvířetem, lidským narušitelem a např. vozidlem, případně pouhým šumem ve video obrazu. Kromě frustrace na straně pracovníků operačních středisek pak mohou být spojeny i s vysokými náklady na řešení planých poplachů. Doporučujeme volit pouze takové systémy video dohledu, které jsou perspektivní do budoucna, a to výběrem kamer podporujících analýzy využívající hluboké učení na bázi AI.
 • Podporují kamery a záznamová zařízení daného výrobce integraci s platformami předních nezávislých vývojářů systémů VMS, jako např. Genetec nebo Milestone? V opačném případě to může zásadně ovlivnit náklady spojené s rozšiřováním systému při změně požadavků. Nezávislí dodavatelé systémů VMS nabízejí software na bázi ‚otevřené platformy‘, navržený speciálně tak, aby umožňoval integraci vybavení a systémů od různých výrobců.
 • Nemáte-li v úmyslu žádný systém VMS třetích stran používat, požádejte výrobce kamer o ukázku jeho vlastního softwaru pro správu videa, jakožto i příslušného uživatelského rozhraní. Intuitivní – a tudíž snadno použitelné – rozhraní snižuje náklady za školení pracovníků.
 • Dokáže výrobce odhadnout životnost konkrétních produktů a je schopen nějak doložit jejich spolehlivost? Tento faktor je obzvláště důležitý u produktů obsahujících pohyblivé díly, jako jsou např. PTZ kamery. Nabízí daný výrobce na doklad svých tvrzení ohledně spolehlivosti rozšířené služby včasné výměny na produkty v záruce a činí záruční lhůta alespoň 3 roky? Jsou tyto služby poskytovány bez dohadování a slovíčkaření? Někteří výrobci, jako např. Hanwha Techwin, poskytují pětiletou záruku prostřednictvím montážních firem a systémových integrátorů zapojených do programu partnerské spolupráce.
 • Jaké jsou odhadované náklady na spotřebu energie u jednotlivých součástí systému? Vysoké náklady na provoz některých zařízení by vás mohly nepříjemně překvapit; doporučujeme proto vždy volit IP síťové kamery, které vykazují nízkou spotřebu energie díky napájení PoE (Power of Ethernet). Současně ušetříte i náklady na instalaci, neboť odpadá potřeba vést samostatné kabely a instalovat napájení v místě každé kamery. Poznamenejme též, že vybraní výrobci nabízejí ‘rozšiřující‘ PoE kamery, které představují cenově velmi efektivní způsob instalace nového systému se dvěma kamerami nebo rozšíření stávajícího systému o další potřebnou kameru. Kromě toho je zde možné připojit další zařízení s podporou PoE, jako např. doplňkový modul osvětlení, I/O kontrolér nebo pasivní infračervený senzor (PIR).
 • Jak dlouho bude trvat instalace vybraných kamer, videorekordérů či dalších zařízení a bude je možné nastavit na dálku nebo překonfigurovat tak, aby technik nemusel fyzicky navštívit místo instalace? Některé kamery jsou vybaveny servopohonem PTRZ s výkyvným uložením, který umožňuje montážním pracovníkům dálkově ovládat otáčení a naklánění kamery, otáčení obrazu a zoom (PTRZ) při nastavování zorného pole kamery.
 • Úspory času i nákladů lze též dosáhnout při spolupráci s těmi výrobci, kteří dodávají síťové videorekordéry s předinstalovaným softwarem pro správu videa (VMS), jakožto i kamery s předem nahranými funkcemi pro analýzu obsahu videa. V obou případech je výhodou hladká integrace bez nutnosti investovat čas a peníze do specializovaných školicích kurzů.
 • Bezpochyby nejdůležitějším aspektem je schopnost produktu čelit kybernetickým útokům. Kybernetické útoky, ať již páchané v rámci trestné činnosti, ve zlé vůli způsobit škody nebo jen jako překonávání nových výzev oportunistickými útočníky, jsou vždy zásadní hrozbou pro bezpečné uchovávání důvěrných informací na straně koncových uživatelů; náklady na řešení těchto útoků mohou být velmi vysoké.
 • Vřele proto doporučujeme pořizovat produkty video dohledu výhradně od těch výrobců, kteří podporují cíle definované standardem ‚Secure by Default‘, představeným v roce 2019 britským zmocněncem pro bezpečnostní kamery. Tento standard je návodem pro výrobce, aby jejich řešení video dohledu již v základu disponovala funkcemi na ochranu před kybernetickými útoky; toto by výrobci měli zohledňovat již na počátku procesu návrhu kamer a nevnímat tento aspekt pouze jako jeden z dlouhého seznamu užitečných funkcí. Je-li produkt zabezpečen i bez dalších zásahů (tedy jako krabicový produkt), uživateli odpadají náklady na nasazování nebo používání služeb specialistů na kybernetickou bezpečnost za účelem zvýšení odolnosti těchto zařízení.
 • V případě kybernetického útoku kromě rizika poškození pověsti a ztráty i velmi důležitých dat nelze zapomínat na nutnost dodržování Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), protože v opačném případě hrozí i velmi přísné finanční penalizace. Je proto vhodné upřednostňovat takové výrobce, jejichž záznamová zařízení podporují integraci se speciálním softwarem třetích stran pro maskování videa. Ten pomáhá k ochraně soukromí osob, jejichž obraz byl zachycen a zaznamenán, ale které se přímo nezúčastnily žádné trestné činnosti, události ani incidentu.
 • Funkcemi v souladu s nařízením GDPR by měla být vybavena i záznamová zařízení, aby bylo možné je naprogramovat k automatickému mazání důkazního video materiálu po uplynutí přednastaveného maximálního počtu dnů (s výjimkou případů, kdy obsluha označila uložení konkrétního záznamu na delší dobu).

Shrnutí

Investice do systémů video dohledu obecně vykazují vysokou návratnost investic bez ohledu na místo a účel instalace, nicméně ve fázi návrhu a plánování se vždy doporučuje zohlednit celkové náklady vlastnictví těchto systémů. Jedině tak tyto systémy přinesou uživatelům maximální výhody a přidanou hodnotu, nejen dnes, ale i v příštích letech.

 

Máte otázky ohledně minimalizace celkových nákladů vlastnictví systémů video dohledu? Zašlete prosím e-mail Urimu Gutermanovi na u.guterman@hanwha.com